Wednesday, July 24, 2024

Điều Khoản & Thể thức Cuộc thi Grasp Dealer/ The Grasp Dealer Competitors Phrases and Circumstances

Điều Khoản & Thể thức Cuộc thi Grasp Dealer/ The Grasp Dealer Competitors Phrases and Circumstances

Cuộc thi Grasp Dealer chỉ dành cho người dùng Bitfinex tại Việt Nam, có quốc gia đăng ký tài khoản là Việt Nam.

Người tham dự cuộc thi Grasp Dealer phải đăng ký thông qua biểu mẫu này: Hyperlink Kind để tham gia.

Cuộc thi Grasp Dealer bắt đầu vào Thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023 lúc 00:00 VNT (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 6 ngày 05 tháng 01 năm 2024 lúc 23:59 VNT (GMT+7).

Người tham gia phải xác minh tối thiểu cấp Cơ bản Plus để tạo tài khoản phụ và tham gia cuộc thi.

Người tham gia chỉ được đăng ký MỘT tài khoản phụ DUY NHẤT để tham gia cuộc thi. Xem video hướng dẫn cách tạo tài khoản phụ và cách nạp tiền vào tài khoản.

Người tham gia phải nạp vào tài khoản phụ của mình MỘT LẦN DUY NHẤT trong thời gian diễn ra cuộc thi. Bất kỳ số tiền nào trên $10 đều được chấp nhận. Số tiền được nạp phải là USDt. Nạp quá một lần KHÔNG được chấp nhận trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Người tham gia có thể giao dịch cả Spot Phái sinh bằng tài khoản phụ đã đăng ký. Người tham gia cần đạt cấp xác minh Trung Cấp nếu muốn thực hiện giao dịch Phái sinh.

Người tham gia phải đóng tất cả các vị thế và quy đổi thành USD hoặc USDT trước 23:59 VNT (GMT+7) ngày 05 tháng 01 năm 2023. Chỉ nghiệm thu kết quả lợi nhuận số dư bằng USD và USDT.

High 3 người giao dịch có Phần trăm (%) lợi nhuận cao nhất so với số dư ban đầu sẽ được xét thưởng như sau:

  • Giải nhất: $500 
  • Giải nhì: $200
  • Giải ba: $100 

Phần trăm (%) lợi nhuận sẽ được tính như sau: (Số dư trên tài khoản phụ sau khi tham gia giao dịch đến ngày 05 tháng 01 năm 2023) / (Số tiền đã nạp vào tài khoản phụ được đăng ký trong Kind trước khi giao dịch * 100)

Ví dụ: Linh và Quang bắt đầu cuộc thi với số dư khởi đầu lần lượt là $100 và $10 và kết thúc cuộc thi với số dư lần lượt là $120 và $13. Linh có sự gia tăng 20% trên số dư của mình nhưng Quang có sự gia tăng 30% trên số dư của mình. Quang sẽ đứng cao hơn Linh trên bảng xếp hạng.

Trong trường hợp hai người chơi có cùng phần trăm lợi nhuận trên số dư khởi đầu, người chơi có số dư lớn hơn sẽ xếp hạng cao hơn vì chịu nhận nhiều rủi ro hơn.

Những người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 03 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc.

Tiền thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản chính của người chiến thắng trong vòng một tuần sau thông báo.

Mọi gian lận sẽ dẫn đến việc bị loại. Vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Bitfinex, vi phạm Chính sách Quy tắc Giao dịch của Bitfinex, hay vi phạm Quy Tắc Tham Gia Chiến Dịch Chung sẽ dẫn đến việc bị loại.

Bitfinex có quyền chủ động loại các thí sinh vi phạm bất cứ các thể thức trên.

Nhân viên của Bitfinex không được nhận giải từ cuộc thi.

Tham gia cộng đồng Bitfinex Việt Nam để tìm hiểu thêm về thể lệ và cập nhật sớm nhất các ưu đãi độc quyền khác dành riêng cho người dùng Việt:  TG Chat | Fb | Discord

The Grasp Dealer competitors is obtainable solely to Vietnamese prospects on Bitfinex whose registered nation is Vietnam. 

Prospects should join by this type hyperlink to take part within the competitors.

The  Grasp Dealer Buying and selling competitors launches on Friday, December twenty second, 2023 at 00:00 VNT (GMT+7) and ends on Friday, January fifth, 2023 at 23:59 VNT (GMT+7).

Individuals should attain Primary Plus Verification Stage to create a sub account and be part of the competitors. 

Every participant should join ONLY ONE sub-account for the competitors. Watch this video for directions on tips on how to create a sub-account and deposit Tether to your stability.

Every participant should deposit to your sub account not less than ONLY ONCE throughout the marketing campaign interval. ANY quantity above $10 is accepted. The foreign money must be USDt. No different foreign money is allowed. No reloading is allowed throughout the marketing campaign interval.

Individuals can commerce each Spot and Derivatives. Individuals might want to attain Intermediate verification in the event that they want to do derivatives trades.

Individuals should shut all of their open positions and all property within the account have to be exchanged to USD or USDT earlier than January fifth, 2023 at 23:59 VNT (GMT+7). Solely settled USD and USDT balances will likely be included within the calculation of the account worth.

High 3 largest merchants by share acquire on the preliminary stability will likely be rewarded per under:
– 1st prize : $500 USD
– 2nd prize: $200 USD
– third prize: $100 USD

Proportion acquire will likely be calculated as: (Stability of registered sub account on January fifth, 2023 at 23:59 VNT)/ (Beginning stability of registered sub account after December twenty second, 2023 at 00:00 VNT (GMT+7) * 100 

For instance:
Linh and Quang begin the competitors with $100 and $10 preliminary balances respectively and finish the competitors with $120 and $13 respectively. Linh has a 20% acquire on her stability however Quang has a 30% acquire on his stability. Quang will rank increased than Linh on the leaderboard. 

Within the state of affairs the place two merchants have the identical share acquire on their preliminary balances, the dealer who manages an even bigger stability will rank increased for taking over extra dangers.

Winners will likely be introduced inside 3 enterprise days after competitors ends. 

Winnings will likely be credited in USD to winners’ foremost accounts inside one week of announcement. 

Any try of dishonest will end in disqualification. Violation of Bitfinex Phrases Of Service, the Bitfinex Buying and selling Rulebook, or the Bitfinex Common Guidelines for Competitions will end in disqualification.

Bitfinex reserves the flexibility to disqualify individuals at our personal discretion upon any violation of above phrases.

Bitfinex employees cannot take part within the competitors.

Be a part of the Bitfinex Vietnam communities to study extra in regards to the Paper Commerce competitors and be the primary to know of different unique affords for Vietnamese prospects: TG Chat | Fb | Discord

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles